Terug
Gepubliceerd op 06/03/2023

Besluit  Gemeenteraad

do 23/02/2023 - 20:00

Reglement rond aankondigingen van verenigingen op LED-scherm

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Hannelore Velaerts, Vierde Schepen
Annie Berckmans, Griet Deroover, Raadsleden
aanleiding

De gemeente plaatst in samenwerking met City Screens een groot Q-lite LED-scherm aan de Fuérisonplaats in Steenokkerzeel. Met dit scherm wil het bestuur haar activiteiten kenbaar maken, lokale handelaars de kans bieden om betalend promotie te voeren en verenigingen de mogelijkheid geven om gratis reclame te maken voor hun werking.

feiten, context en argumentatie

City Screens staat rechtstreeks in contact met de lokale ondernemers die betalend willen adverteren op het LED-scherm. Zij informeert en faciliteert de ondernemers en ontvangt de reclamekosten die de ondernemer betaalt voor haar campagnes. In ruil biedt City Screens het LED-scherm aan op de Fuérisonplaats en stelt zij de helft van de zendtijd (50%) ter beschikking van het lokaal bestuur. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Het lokaal bestuur kiest ervoor om een deel van haar zendtijd aan verenigingen te geven. Ook parochies, scholen, erkende goede doelen en politieke partijen in Steenokkerzeel kunnen mee onder deze noemer vallen. Standaard gaan we uit van een gelijke verdeling tussen gemeente en verenigingen (elk 25%), maar op basis van het aanbod kan dit percentage variëren. Het beeldscherm staat aan tussen 7u00 en 23u00.

Indien een vereniging gebruik wil maken van het LED-scherm moet de activiteit wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zij kan ook slechts een beperkt aantal keer per jaar boodschappen laten verschijnen. De voorwaarden en andere bepalingen zijn vastgelegd in een reglement, specifiek geldend voor de verenigingen en parochies, scholen, erkende goede doelen en politieke partijen in Steenokkerzeel. Het adverteren voor de lokale handelaars verloopt via City Screens en valt bijgevolg buiten het reglement.

Het college van burgemeester en schepenen of zijn gemachtigde, de Communicatiedienst, behoudt wel altijd het recht om boodschappen te weigeren of aan te passen indien zij ongepast zijn of niet aan de bepalingen voldoen, dit zowel voor verenigingen als voor lokale ondernemers.

Het reglement hangt als bijlage aan dit agendapunt en werd reeds principieel goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen tijdens de zitting van 30 januari 2023.

adviezen en visum

Het reglement treedt vijf dagen na goedkeuring door de gemeenteraad in voege, maar er wordt wel geopteerd voor een proefperiode van twee maanden die start nadat het scherm operationeel is. Tijdens de proefperiode worden enkel gemeentelijke berichten geplaatst om eventuele kinderziektes en onduidelijkheden weg te werken alvorens aankondigingen van verenigingen, parochies, scholen, erkende goede doelen en politieke partijen in Steenokkerzeel te communiceren. Aanvragen kunnen wel al ingediend worden. Lokale ondernemers vallen niet onder de proefperiode omdat zij rechtstreeks adverteren via City Screens.

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Arlette Verboomen, Christiana Willekens
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

De gemeenteraad gaat akkoord met de inhoud van het bijgevoegde reglement, specifiek bedoeld voor verenigingen, parochies, scholen, erkende goede doelen en politieke partijen in Steenokkerzeel die aankondigingen op het LED-scherm willen plaatsen.