Op deze website kan je de agenda's, verslagen en besluitenlijsten van het lokaal bestuur terugvinden. 

Informatie van de onderstaande bestuursorganen wordt gepubliceerd :

  • college van burgemeester en schepenen (CBS) : besluitenlijst

  • gemeenteraad (GR) : agenda, besluitenlijst, verslag

  • vast bureau (VB) : besluitenlijst

  • raad voor maatschappelijk welzijn (RMW) : agenda, besluitenlijst, verslag

  • burgemeester (BUR) : besluitenlijst

  • raad van bestuur van het AGB (AGB rvb) : besluitenlijst

Het raadplegen van informatie is mogelijk via de kalender


Audioverslagen

De openbare zittingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn worden opgenomen.
Het integrale audioverslag is enkele dagen na de zitting beschikbaar en kan je hier beluisteren.

 

Reglementen

De reglementen van bovenstaande organen vind je terug op deze pagina van onze website, deze kan je hier raadplegen.

 

Beleidsdocumenten

De beleidsdocumenten (meerjarenplannen, budgetten, beheersovereenkomsten, deontologische codes…) zijn beschikbaar
op de pagina Beleid onder het thema Bestuur.

 

Niet gevonden wat je zoekt?

Indien je het gewenste document (beslissing, vergunning, overeenkomst, verslag,...) niet terugvindt, kan je dit steeds opvragen via ons formulier openbaarheid van bestuur.

Indien je het niet eens bent met een beslissing, kan je klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands bestuur van de Vlaamse overheid.

Voor hulp of extra informatie, kan je ons contacteren via info@steenokkerzeel.be.