Terug
Gepubliceerd op 02/02/2024

Besluit  Gemeenteraad

do 25/01/2024 - 20:00

Overgang Regiobib 3a: aanpassingen gebruikersreglement bibliotheken Noordrand

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Liesbeth Degrève, Ann Goovaerts, Raadsleden
Afwezig: Annie Berckmans, Raadslid
aanleiding

In navolging van het principieel akkoord van het college om binnen onze intergemeentelijke samenwerking Noordrand over te gaan naar het samenwerkingsniveau Regiobib 3a (CBS/2023/1056, zie bijlage), zal:

A. het reeds gezamenlijke gebruikersreglement in de Noordrand aangepast moeten worden volgens de afspraken van deze nauwere samenwerking

B. de bibliotheek uitzonderlijk moeten sluiten op maandag 19 februari 2024 voor de softwarematige configuratie door Cultuurconnect

feiten, context en argumentatie

A. Concrete aanpassingen reglement

De nauwere samenwerking heeft volgende consequenties in de uitleenpraktijk in de bibliotheek:

1) Een lener die zich in onze bibliotheek inschrijft is automatisch ook lid van alle andere bibliotheken in de Noordrand. Dat was momenteel al tot op een zekere hoogte, maar vanaf nu moeten de leners zich niet meer in elke bib opnieuw inschrijven. Communicatie over herinschrijven wordt veel eenduidiger en vertrekt vanaf de hoofdbibliotheek (=waar de lener zich inschreef en betaald heeft).

2) De klantenbestanden worden voortaan zichtbaar in iedere bibliotheek in de Noordrand, wat vooral op financieel vlak meer controle geeft. In de nauwere samenwerking zullen de openstaande kosten in alle bibliotheken in de Noordrand vanaf nu gecumuleerd worden, waardoor wanleners sneller geblokkeerd worden +  aangemaand worden om niet alleen boeken terug te brengen (= huidige herinneringsnota’s) maar ook aangemaand zullen worden om eender welke openstaande kost tijdig te betalen (= nieuwe "registratienota"). 

3) De leners kunnen voortaan ook online herinschrijven & betalen. Dit was een noodzakelijke aanpassing omdat onze nauwere samenwerking de lener ook de mogelijkheid geeft om openstaande kosten van alle bibs waar deze actief is in één beweging te betalen. Jaarlijks zal er één clearing gebeuren door Bib Londerzeel (trekker van deze nauwere samenwerking), die rapporteert aan het IGS. Het IGS maakt de balans op en verstuurt facturen/stort tekorten door naar alle bibliotheken in de Noordrand.

 

Deze wijzigingen vertalen zich als volgt in het aangepaste gebruikersreglement:

 

 H

In bijlage zijn volgende zaken terug te vinden:

  • het huidige reglement
  • het vernieuwde reglement met de aanpassingen in het blauw gemarkeerd
  • het definitieve reglement dat in voege zou gaan vanaf 20 februari 2024

 

B. Uitzonderlijke sluiting van de bibliotheek op maandag 19/2/2024

De definitieve configuratie in onze bibliotheeksoftware Wise zal door Cultuurconnect gebeuren op maandag 19 februari 2024. Hierdoor zullen de bibliotheekfaciliteiten gedurende twee dagen niet bruikbaar zijn, en zal de bibliotheek op maandag 19/2 uitzonderlijk moeten sluiten (dinsdag is reeds de vaste sluitingsdag in het normale weekschema). Op woensdag 20/2 kunnen wij terug een normale uitleen bieden.

Het IGS vraagt ook aan RingTV om op woensdag 20/2 een reportage draaien in de bibliotheek van Londerzeel om deze vernauwde samenwerking in de verf te zetten.

adviezen en visum

Vermits de aanpassingen in ons reglement grotendeels van financiële aard zijn, werden deze ten gronde besproken met de financiële dienst die ons bij deze overgang zullen ondersteunen.

plaats in beleidsplan en budget


Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

1. De gemeenteraad keurt de aanpassingen in het gebruikersreglement van de bibliotheek, naar aanleiding van de overgang naar de nauwere samenwerkingsgroep Regiobib 3a binnen de intergemeentelijke samenwerking Noordrand, goed.

2. Aansluitend gaat de gemeenteraad akkoord met de uitzonderlijke sluiting van de bibliotheek op maandag 19 februari 2024.