Terug
Gepubliceerd op 03/10/2022

Besluit  College van burgemeester en schepenen

ma 26/09/2022 - 13:00

Tijdelijke politieverordening: Mobiel recyclagepark Melsbroek dinsdag 4 oktober 2022 (581.16)

aanleiding

Marc Verelst, deskundige groen en mobiliteit van de gemeente Steenokkerzeel, verzoekt in naam van INTERZA, om een mobiel recyclagepark te mogen organiseren op dinsdag 4 oktober 2022.

feiten, context en argumentatie

Marc Verelst, deskundige groen en mobiliteit van de gemeente Steenokkerzeel, verzoekt in naam van INTERZA, om een mobiel recyclagepark te mogen organiseren op dinsdag 4 oktober 2022.

Het mobiel recyclagepark vindt plaats te 1820 Melsbroek, in de Vanheylenstraat, op de parking van de parochiezaal en de pastorie, tegenover de kerk.

Het mobiel recyclagepark is een tijdelijke organisatie waarbij 2 vrachtwagens van de afval-intercommunale Interza gedurende korte tijd op een centrale plaats met verhoogde aanwezigheid van sociale doelgroepen komen te staan. Het mobiele park richt zich enkel op de aanvoer van typische kleinere hoeveelheden afvalstoffen die bij voorkeur niet met de wagen worden aangebracht.

Voor het mobiel recyclagepark zelf gaf het college van burgemeester en schepenen reeds haar goedkeuring op maandag 5 september 2022.

Er werd een aanvraag ingediend in Eaglebe (zie bijlage).

Om de verkeersveiligheid te waarborgen tijdens deze activiteit is het noodzakelijk om maatregelen te treffen.

 
juridische overwegingen
 • Artikels 56 §2, 287 en 288 van het decreet  lokaal bestuur van 22 december 2017.
 • De Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikelen 119, 130/bis en 135 §2.
 • De gecoördineerde wetten van de politie op het wegverkeer van 15 juli 2005, inzonderheid de artikelen 57 §2, 186 en 187.
 • Het Koninklijk Besluit van 01 december 1975 betreffende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg, zoals het gewijzigd is.
 • Het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeersborden worden bepaald, zoals het gewijzigd is.
 • De omzendbrief van 14 november 1977 van de minister van Verkeerswezen en de minister van Openbare Werken betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van verkeerstekens.
 • Het algemeen politiereglement op de gemeentewegen van Steenokkerzeel.
besluit
 1. Ter gelegenheid van het mobiel recyclagepark te 1820 Melsbroek op dinsdag 4 oktober 2022, van 13u30 tot 15u00 gelden volgende verkeersmaatregelen:

  Op dinsdag 4 oktober 2022 van 07u00 tot 17u00 geldt er een stilstaan- en parkeerverbod in de Vanheylenstraat, op de parking van de parochiezaal en de pastorie, tegenover de kerk, met uitzondering van 2 vrachtwagens van de afval-intercommunale Interza.

 2. Deze politieverordening is van kracht op dinsdag 4 oktober 2022 van 07u00 tot 17u00.
 3. De inbreuken op deze politieverordening te bestraffen met politiestraffen voor zover een wet, een decreet, een algemene, gewestelijke of provinciale verordening in dit vlak geen andere straffen bepalen.
 4. Deze verordening wordt van kracht de dag waarop het overeenkomstig artikel 287 van het decreet lokaal bestuur bekendgemaakt is.