Terug
Gepubliceerd op 01/03/2023

Besluit  Gemeenteraad

do 23/02/2023 - 20:00

Burenbemiddeling: reglement en deontologische code

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Hannelore Velaerts, Vierde Schepen
Annie Berckmans, Griet Deroover, Raadsleden
aanleiding

Het college keurde op 25-07-2022 principieel goed dat er een dienst burenbemiddeling wordt opgestart door de interlokale preventiecoördinator.

Op 6 februari 2023 keurde het college van burgemeester en schepenen de deontologische code goed en gaf aan de gemeenteraad de opdracht om het reglement burenbemiddeling goed te keuren.

feiten, context en argumentatie

Om de dienst burenbemiddeling op te starten, is het noodzakelijk dat er een reglement wordt opgesteld. In het reglement wordt het kader van burenbemiddeling omschreven.

Daarnaast wordt burenbemiddeling vanuit de Interlokale vereniging (ILV) integrale veiligheid opgericht. De ILV Integrale Veiligheid is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst. Hierdoor wordt er een gezamenlijk reglement voor burenbemiddeling voor de drie gemeenten opgesteld. De preventiecoördinator van de ILV Integrale Veiligheid wordt de coördinator burenbemiddeling. Indien de preventiecoördinator afwezig is, neemt de bestuurlijk handhaver van de ILV Integrale Veiligheid het takenpakket van de coördinator burenbemiddeling over.

De gemeenteraad is bevoegd om het reglement goed te keuren.

Het reglement treedt in voege op 01 mei 2023 voor onbepaalde duur. De dienst burenbemiddeling start vanaf 01 mei 2023.

Naast het reglement is er ook een deontologische code voor de vrijwillige burenbemiddelaars. De deontologische code is een leidraad voor de bemiddelaar om te proberen juist te handelen in situaties waar hij soms niet weet wat te doen en om ethisch te handelen tijdens een bemiddeling. De deontologische code is een licht herwerkte versie van de deontologische code die wordt gebruikt binnen het provinciaal netwerk burenbemiddelaars Vlaams-Brabant. Het college is bevoegd om de deontologische code goed te keuren. Het college heeft op 06 februari 2023 de deontologische code goedgekeurd. De gemeenteraad neemt kennis van de deontologische code.

juridische overwegingen

Artikels 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Arlette Verboomen, Christiana Willekens
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

1. De gemeenteraad keurt het reglement burenbemiddeling goed.

2. De gemeenteraad neemt kennis van de deontologische code voor de vrijwillige burenbemiddelaars.