Terug
Gepubliceerd op 25/04/2023

Besluit  Gemeenteraad

do 20/04/2023 - 20:00

Aanpassing reglement Speelstraten

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Gilbert Jaspers, Raadslid
Afwezig: Annie Berckmans, Raadslid
aanleiding

Het huidige reglement voor speelstraten wordt vervangen, gezien dit nog niet compatibel is met het gebruik van het gemeentelijke online vergunningsplatform Eaglebe.

feiten, context en argumentatie

De aanvraagprocedure voor een speelstraat zal vanaf nu via het online vergunningsplatform Eaglebe verlopen. Het reglement wordt hieraan aangepast.

- een aanvraag dient minimum 8 weken op voorhand te gebeuren.

- een aanvraag gebeurt niet meer met een papieren of digitaal aanvraagformulier, maar via het online vergunningsplatform Eaglebe. De gemeentelijke website zal hieraan aangepast worden.

- er dient nog steeds een bewonersenquête te gebeuren. De peter en meter van de speelstraat dienen het akkoord te verkrijgen van minimum 80 procent van de betrokken buurtbewoners, waarvan het huis gelegen is in de speelstraat. Deze enquête dient vastgemaakt te worden aan de aanvraag via Eaglebe. Een blanco versie hiervan zal ook te verkrijgen zijn via de gemeentelijke website.

juridische overwegingen

Decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017.

Koninklijk Besluit inzake speelstraten, d.d. 9 oktober 1998.

Huidig reglement speelstraten d.d. 15 oktober 2020.

adviezen en visum

De Jeugdraad geeft een positief advies op het vernieuwde reglement voor speelstraten.

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Arlette Verboomen, Christiana Willekens
Onthouders: Ann Goovaerts, Griet Deroover
Resultaat: Met 19 stemmen voor, 2 onthoudingen
besluit

De gemeenteraad keurt het nieuwe reglement voor speelstraten goed.