Terug
Gepubliceerd op 24/06/2021

Besluit  College van burgemeester en schepenen

ma 21/06/2021 - 13:00

Tijdelijke politieverordening : Kermis Steenokkerzeel (581.16)

aanleiding

Gemeente Steenokkerzeel, Orchideeënlaan 17, verzoekt om een Kermis Steenokkerzeel van 22 juni 2021 tot en met 29 juni 2021 te mogen organiseren.

feiten, context en argumentatie

Om de verkeersveiligheid te waarborgen tijdens deze activiteit is het noodzakelijk om maatregelen te treffen.

juridische overwegingen
 • Artikels 56 §2, 287 en 288van het decreet  lokaal bestuur van 22 december 2017.
 • De Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikelen 119, 130/bis en 135 §2.
 • De gecoördineerde wetten van de politie op het wegverkeer van 15 juli 2005, inzonderheid de artikelen 57 §2, 186 en 187.
 • Het Koninklijk Besluit van 01 december 1975 betreffende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg, zoals het gewijzigd is.
 • Het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeersborden worden bepaald, zoals het gewijzigd is.
 • De omzendbrief van 14 november 1977 van de minister van Verkeerswezen en de minister van Openbare Werken betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van verkeerstekens.
 • Het algemeen politiereglement op de gemeentewegen van Steenokkerzeel.
besluit
 1. Ter gelegenheid van Kermis Steenokkerzeel in de Mulslaan van 22 juni 2021 tot en met 29 juni 2021 zullen volgende politiemaatregelen getroffen worden:

  - Er geldt een stilstaan- en parkeerverbod op de parking van de ingetekende zone - Mulslaan (zie bijlage), met uitzondering van kermisattracties. Dit met verkeersborden E3 met tijdsaanduiding.
  - Gelet op de schoolomgeving is er geen toelating tot het plaatsen en afbreken van kermisattracties tijdens de begin- en einduren van de school.
  - Buurtbewoners worden tijdig op de hoogte gebracht van de te nemen verkeersmaatregelen.

 2. Deze politieverordening is van kracht van 22 juni 2021 vanaf 10u tot 29 juni 2021, 13u.
 3. De inbreuken op deze politieverordening te bestraffen met politiestraffen voor zover een wet, een decreet, een algemene, gewestelijke of provinciale verordening in dit vlak geen andere straffen bepalen.
 4. Deze verordening wordt van kracht de dag waarop het overeenkomstig artikel 287 van het decreet lokaal bestuur bekendgemaakt is.