Terug
Gepubliceerd op 08/12/2021

Besluit  College van burgemeester en schepenen

ma 29/11/2021 - 13:00

Tijdelijke politieverordening : Tractorstoet 2021 (581.16)

aanleiding

Dienst Cultuur, Orchideeënlaan 17, 1820 Melsbroek, verzoekt om Tractorstoet 2021 op 11 december 2021 te mogen organiseren.

feiten, context en argumentatie

Om de verkeersveiligheid te waarborgen tijdens deze activiteit is het noodzakelijk om maatregelen te treffen.

Vertrek en aankomst is voorzien op de parking van FC Melsbroek – Wylder (vertrek: 17u; aankomst: +/-19u30)

Parcours afgesproken met verkeerspolitie:

Wylder – Steenwagenstraat – Stationslaan – Nachtegaalslaan – Roekenstraat – Vereeckenstraat – Vanheylenstraat – Kerkstraat – Gillijnstraat – Perksesteenweg – Berkenlaan – Ganzendries – Spreeuwenhoek – Krekelenhoekstraat – Vilvoordsesteenweg – Tervuursesteenweg – Kampenhoutsesteenweg - Verdeyenstraat – Breemstraat – Kerkdreef – Tervuursesteenweg – richting gemeentehuis – Sint- Veerledreef - Klaprozenlaan – Meidoornlaan – Azaleaplein – Varenlaan –  Braambos – Abelenlaan – Haachtsesteenweg – Cornellekestraat – Lesagestraat – De Prooststraat – Damlaan – Achter de Hovenstraat – De Kerckhove d’Exaerdestraat –  Kortenbergsesteenweg  – De Kerchove d’Exaerdestraat – Billaststraat – Claeslaan – Gorislaan – Mulslaan – Fuérisonplaats – Van Franchenlaan – Tervuursesteenweg – Haachtsesteenweg – Stationslaan – Steenwagenstraat – Wylder.

juridische overwegingen
 • Artikels 56 §2, 287 en 288van het decreet  lokaal bestuur van 22 december 2017.
 • De Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikelen 119, 130/bis en 135 §2.
 • De gecoördineerde wetten van de politie op het wegverkeer van 15 juli 2005, inzonderheid de artikelen 57 §2, 186 en 187.
 • Het Koninklijk Besluit van 01 december 1975 betreffende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg, zoals het gewijzigd is.
 • Het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeersborden worden bepaald, zoals het gewijzigd is.
 • De omzendbrief van 14 november 1977 van de minister van Verkeerswezen en de minister van Openbare Werken betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van verkeerstekens.
 • Het algemeen politiereglement op de gemeentewegen van Steenokkerzeel.
besluit
 1. Ter gelegenheid van Tractorstoet 2021 in de dorpskernen van Groot-Steenokkerzeel op 11 december 2021, zullen volgende politiemaatregelen getroffen worden:

  Stilstaan- en parkeerverbod op zaterdag 11/12/2021 van 12u00 tot 21u00 - met uitzondering van tractoren

  -        Parking De Wylder;
  -        Fietsenstalling  voor fietsers.

  Stilstaan- en parkeerverbod op zaterdag 11/12/2021 van 14u00 tot 21u00 - met uitzondering doortocht tractoren

  -        Steenwagenstraat: langs beide zijden van de rijbaan;
  -        Nachtegaalslaan: langs beide zijden van de rijbaan;
  -        Roekensstraat: 1 zijde van de rijbaan - rijrichting van het parcours;
  -        Vereeckenstraat: 1 zijde van de rijbaan - rijrichting van het parcours/ vanaf de bocht langs beide zijden van de rijbaan;
  -        Kerkstraat: parkeerstrook - langs beide zijden van de rijbaan;
  -        Gillijnstraat: langs beide zijden van de rijbaan;
  -        Perksesteenweg: langs beide zijden/ vanaf tot Hof Ten As langs 1 zijde van de rijbaan – rijrichting parcours
  -        Berkenlaan – Ganzendries – Spreeuwenhoek – Krekelenhoekstraat tot Vilvoordsesteenweg: langs beide zijden van de rijbaan;
  -        Kampenhoutsesteenweg: langs beide zijden van de rijbaan;
  -        Verdeynenstraat – Breemstraat: Langs beide zijden van de rijbaan;
  -        Kerkdreef: 1 zijde van de rijbaan (kant van de haag) -rijrichting van het parcours;
  -        Richting gemeentehuis – Sint-Veerledreef – Klaprozenlaan – Meidoornlaan – Azaleaplein – Varenlaan – Braambos – Abelenlaan: langs beide zijden van de    rijbaan;
  -        Lesagestraat – Proosstraat: langs beide zijden van de rijbaan;
  -        Damlaan: 1 zijde van de rijbaan - rijrichting van het parcours;
  -        Achter de Hovenstraat – De Kerckhove d’Exaerdestraat: langs beide zijden van de rijbaan;
  -        De Kerchove d’Exaerdestraat – Billaststraat – Claeslaan – Gorislaan: langs beide zijden van de rijbaan;
  -        Mulslaan – Fuérisonplaats – Van Franchenlaan: op de voorziene parkeerstroken in de rijrichting van het parcours;

 2. De inbreuken op deze politieverordening te bestraffen met politiestraffen voor zover een wet, een decreet, een algemene, gewestelijke of provinciale verordening in dit vlak geen andere straffen bepalen.
 3. Deze verordening wordt van kracht de dag waarop het overeenkomstig artikel 287 van het decreet lokaal bestuur bekendgemaakt is.
 4. De organisator is verantwoordelijk voor het plaatsen en verwijderen van alle tijdelijke signalisatie en het tijdelijk afdekken van de bestaande verkeersborden.
 5. De organisator brengt buurtbewoners tijdig op de hoogte van het evenement en van de te nemen verkeersmaatregelen.