Terug
Gepubliceerd op 06/05/2021

Besluit  Burgemeester

di 04/05/2021 - 14:00

Tijdelijke politieverordening houdende het waarborgen van de verkeersveiligheid naar aanleiding van tijdelijke uitbreiding terrassen café feestzaal 'T Wiel van 5 mei 2021 tot en met 31 oktober 2021 (581.16)

aanleiding

Jean Stasseyns, Wijckmansstraat 11, verzoekt om een tijdelijke uitbreiding terrassen café feestzaal 'T Wiel van 5 mei 2021 tot en met 31 oktober 2021 te mogen organiseren.

feiten, context, argumentatie

Om de verkeersveiligheid te waarborgen tijdens deze activiteit is het noodzakelijk om politiemaatregelen te treffen.

juridische overwegingen
 • Artikels 56 §2, 287 en 288van het decreet  lokaal bestuur van 22 december 2017.
 • De Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikelen 119, 130/bis en 135 §2.
 • De gecoördineerde wetten van de politie op het wegverkeer van 15 juli 2005, inzonderheid de artikelen 57 §2, 186 en 187.
 • Het Koninklijk Besluit van 01 december 1975 betreffende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg, zoals het gewijzigd is.
 • Het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeersborden worden bepaald, zoals het gewijzigd is.
 • De omzendbrief van 14 november 1977 van de minister van Verkeerswezen en de minister van Openbare Werken betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van verkeerstekens.
 • Het algemeen politiereglement op de gemeentewegen van Steenokkerzeel.
besluit
 1. Ter gelegenheid van tijdelijke uitbreiding terrassen café feestzaal 'T Wiel in de Wijckmansstraat van 5 mei 2021 tot en met 31 oktober 2021, zullen volgende politiemaatregelen getroffen worden:

  • Stilstaan- en parkeerverbod: van 8 op 10 meter op het parkeerplein ter hoogte van huisnummer 15. (zie bijlage).
   Deze maatregelen ter kennis brengen door verkeersbord E3 met tijdsaanduiding en verlichting (dagslapers).
  • Stilstaan- en parkeerverbod op 2 parkeerplaatsen ter hoogte van Wijckmansstraat 11. Deze maatregelen ter kennis brengen met verkeersbord E3 met tijdsaanduiding en verlichting (dagslapers).
  • De aanvrager brengt de buurtbewoners van deze maatregelen op de hoogte.
   Indien mogelijk adviseren we ook om een natuurlijke afbakening met lichtreflectoren rondom het terras te voorzien.
 2. Deze politieverordening is van kracht op 5 mei 2021 vanaf 8u00 tot 31 oktober 2021, 23u00.
 3. De inbreuken op deze politieverordening te bestraffen met politiestraffen voor zover een wet, een decreet, een algemene, gewestelijke of provinciale verordening in dit vlak geen andere straffen bepalen.
 4. Deze verordening wordt van kracht de dag waarop het overeenkomstig artikel 287 van het decreet lokaal bestuur bekendgemaakt is.
 5. Huidig besluit zal voor bekrachtiging aan het college worden voorgelegd tijdens de eerstkomende zitting.

Bijlagen