Terug
Gepubliceerd op 30/06/2021

Besluit  Raad voor maatschappelijk welzijn

do 24/06/2021 - 20:00

Aanpassing reglement klusjesdienst

Aanwezig: Bruno Peeters, voorzitter
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, leden Vast Bureau
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Annie Berckmans, Hannelore Velaerts, Raadsleden
aanleiding

De aanpassing van het uurrooster van de klusjesmannen en de aanstelling van een nieuwe klusjesman.

feiten, context, argumentatie

Vooreerst werd er eind 2020 beslist om per 1 januari 2021 de werkroosters van de thuisdiensten, waaronder ook de klusjesdienst te wijzigen. Prestaties in de voormiddag zijn gelijk aan deze in de namiddag en dit gedurende heel de werkweek: 3u48 in de voormiddag, 3u48 in de namiddag.
Wat het gebruik van werktuigen betreft: de klusjesdienst heeft zelf altijd al een aantal werktuigen in dienst gehad in het geval de klant zelf niet over het geschikte materiaal zou beschikken. Bij het gebruik van het materiaal van de klant weten we niet altijd of dat nog voldoet aan de normen qua veiligheid. Jaren geleden werd dan beslist, wanneer het materiaal gebruikt (enkele voor elektrisch of gemotoriseerd materiaal) werd van het OCMW, €2,5 extra aan te rekenen op de eindfactuur.
In samenspraak met de dienst preventie wordt er nu voor gekozen om alleen nog te werken met het materiaal van het OCMW. Er werden een aantal toestellen vernieuwd en extra aangekocht. Nu beschikken we van elk toestel over een technische fiche en is alles goedgekeurd bij indienstelling. Uiteraard is daar een kostenplaatje aan verbonden. De toestellen vragen ook jaarlijks onderhoud.

Om die kosten te kunnen aanrekenen is het voorstel om de bijdragen te verhogen in plaats van voor elk toestel een supplement aan te rekenen. Dit ook om te vermijden dat mensen dan gaan zeggen dat ze zelf het materiaal hebben en niet wensen te betalen voor dat van het OCMW.

Naast de wijziging betreffende de verhoging van de bijdrageschalen omwille van enkel inzet van eigen materiaal OCMW werden er nog een aantal andere aanpassingen aan het reglement aangebracht:

  • Specifieke verwijzing naar klusjes ook in de tuin
  • Uurrooster 3u48 i.p.v. 3u00 of 4u00 of 4u15
  • Geen gebruik van gevaarlijke producten of pesticiden
  • Bijzonder Comité Sociale Dienst i.p.v. Vast Bureau
  • Werkwijze facturatie recyclagepark
  • Voor het uitvoeren van kleine elektriciteitswerken zoals het herstellen van een stekker, een lichtpunt moet de klusjesman voortaan over de nodige attesten BA4 en BA5 beschikken.

Het Vast Bureau ging tijdens de zitting van 31 mei 2021 principieel akkoord met de aanpassingen aan het reglement inzake klusjesdienst, waaronder ook de verhoging van de bijdrageschalen tussen de 7 euro en 14 euro i.p.v. tussen de 5 euro en 10 euro.juridische overwegingen
  • Het reglement goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 20 mei 2014
  • Decreet lokaal bestuur 22 december 2017 en latere wijzigingen
besluit

1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van het gewijzigde reglement inzake klusjesdienst en gaat akkoord met de wijzigingen, waaronder ook de verhoging van de bijdrageschalen tussen de 7 euro en 14 euro i.p.v. tussen de 5 euro en 10 euro.

2. Het reglement treedt in voege 5 dagen na publicatie.