Terug
Gepubliceerd op 30/11/2021

Besluit  Burgemeester

ma 29/11/2021 - 10:00

Politieverordening van de burgemeester bij hoogdringendheid inzake de organisatie van de vergaderingen van de gemeente-/OCMW-raad naar aanleiding van de verspreiding van het coronavirus COVID-19.

aanleiding

Gezien de huidige negatieve trend in de coronacijfers, is fysiek vergaderen als uitgangspunt niet langer aan te houden.

 
feiten, context, argumentatie
 • Het beleid rond ‘sociale afstand’ erop gericht is de verspreiding van Covid-19 zoveel mogelijk te beperken of te vertragen en dat deze maatregel erop gericht is het contact tussen (eventueel onbekende) dragers en gezonde, niet besmette personen te verminderen,
 • Het aantal besmette personen op het grondgebied van de gemeente terug toeneemt.
 • De noodzaak om de huidige preventiemaatregelen rond ‘sociale afstand’ aan te houden.
 • Deze maatregelen noodzakelijk zijn om te vermijden dat het gezondheidssysteem dermate onder druk komt te staan dat de reguliere medische hulpverlening in het gedrang komt.
 • Het aangeraden is om de gemeente-/OCMW-raden digitaal te laten vergaderen.
 • Het aangeraden is om de openbaarheid van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn te verzekeren, zullen deze vergaderingen gelivestreamd worden zodat publiek en pers deze vergadering live kunnen volgen via audiovisuele livestream,
 • Deze maatregelen noodzakelijk zijn ter vrijwaring van de openbare gezondheid.
 • Enig uitstel van deze maatregel een risico vormt voor de openbare gezondheid en zoals voorzien in art 134§1 NGW de eerstvolgende gemeenteraad wordt gevraagd de genomen maatregel te bekrachtigen en goed te keuren.
juridische overwegingen
 • Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 63 en volgende.
 • artikel 4, § 2, en artikel 5, § 2 van de Pandemiewet van 14 augustus 2021 betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie.
adviezen en visum

 

 
plaats in beleidsplan en budget

 

 
besluit
 1. De gemeente-/OCMW-raden zullen vanaf heden digitaal vergaderen via Microsoft Teams, en dit zolang het nodig is. Het publiek en de pers kan deelnemen aan de digitale vergadering via de livestreaming op het YouTube-kanaal van de gemeente.
 2. Deze politieverordening zal aan de eerstvolgende gemeenteraad voorgelegd worden ter bekrachtiging.