Terug
Gepubliceerd op 31/01/2022

Besluit  Gemeenteraad

do 27/01/2022 - 20:00

Gemeentelijke uitleendienst: gratis voor verenigingen in 2022

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Annie Berckmans, Griet Deroover, Raadsleden
feiten, context en argumentatie

In het kader van de corona epidemie konden de verenigingen gratis gebruik maken van onze uitleendienst, dit tot en met 31 december 2021. Vanaf 1 januari 2022 gelden dus in principe opnieuw de normale tarieven.

Vermits Covid-19 echter nog steeds ons dagelijkse leven beheerst, wordt er voorgesteld om de regeling van 2021 voor de verenigingen te behouden tot eind 2022. Ook het college van burgemeester en schepenen is hier voorstander van. Voor particulieren geldt de vrijstelling dus - net zoals in 2021 - niet.

juridische overwegingen

Reglement voor de verdeling van subsidies voor de verenigingen beschikbaar gesteld door de Vlaamse Regering naar aanleiding van de coronacrisis van 10 december 2020.

plaats in beleidsplan en budget

Budgetcode GBB/0719-00/70209999/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN van de exploitatie 2022.
In de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 is hiervoor een ontvangst van 5.000 euro ingeschreven.

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Arlette Verboomen, Christiana Willekens
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

De gemeenteraad beslist dat de verenigingen tot en met 31 december 2022 gratis gebruik kunnen maken van onze uitleendienst.