Terug
Gepubliceerd op 30/06/2021

Besluit  Gemeenteraad

do 24/06/2021 - 20:30

Aanpassing subsidiereglement sportverenigingen (2019-2024)

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Annie Berckmans, Hannelore Velaerts, Raadsleden
aanleiding

Het bestaande subsidiereglement voor sportverenigingen uit 2016 werd geëvalueerd en bijgestuurd.

feiten, context en argumentatie

Het betreft geen grondige wijzigingen, maar kleine bijsturingen:

1. Dubbele artikels of voorwaarden werden verwijderd of anders geformuleerd.

2. Er wordt ingespeeld op fusieverenigingen.

3. Bij het honoreren van het aanbod ligt de focus op de trainingen en andere initiatieven (bv. initiaties, tornooien, ...), het competitie-element is verwijderd.

Het hele traject werd in samenspraak met de  sportraad afgelegd.

Als bijlage aan dit besluit worden zowel de nieuwe als de oude versie van het reglement toegevoegd, alsook een document waarin alle wijzigingen zichtbaar zijn.

adviezen en visum

De sportraad geeft positief advies voor de voorgestelde wijzigingen aan het subsidiereglement van de sportverenigingen.

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

1. De gemeenteraad gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen aan het subsidiereglement van de sportverenigingen.

2. Dit reglement treedt in voege 5 dagen na publicatie.