Terug
Gepubliceerd op 30/06/2021

Besluit  Gemeenteraad

do 24/06/2021 - 20:30

Toelagereglement 'Reiniging herbruikbare bekers'

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Annie Berckmans, Hannelore Velaerts, Raadsleden
aanleiding

Dit toelagereglement kadert in de verplichting van het gebruik van herbruikbare bekers op evenementen.

feiten, context en argumentatie

Vanaf 2020 zal het op alle evenementen – van schoolfeesten tot grote festivals – verboden zijn om drank te serveren in wegwerpbekertjes, blikjes of petflesjes. Frisdrank zal aangekocht moeten worden in glazen retourflessen of getapt worden via een postmixsysteem en aan de consument geserveerd worden in herbruikbare bekers. Hetzelfde geldt voor bieren die uit vaten of glazen retourflessen worden getapt en geschonken.

Hiervoor kan de vereniging bij Festicup, via het Interza/Incovo akkoord, aan een goedkoper tarief herbruikbare bekers huren. Via een toelage wil de gemeente deze verenigingen financieel steunen bij deze meerkost voor de organisatie van hun evenement. Bij deze toelage hoort uiteraard een reglement

Artikel 1: Dit reglement is van toepassing op verenigingen en organisaties uit Steenokkerzeel, met als doel beleidsdoelstelling 1: Bruisende gemeente, herbruikbare bekers willen ontlenen bij Festicup via Interza/Incovo. Het college van burgemeester en schepenen beslist of de aanvrager aan deze criteria voldoet.

Artikel 2: De vereniging of organisatie kan de kostprijs voor de reiniging van de herbruikbare bekers en de administratieve kost deels recupereren bij de gemeente Steenokkerzeel. Men dient hiervoor de factuur zelf te betalen. Achteraf brengt men de factuur en een betalingsbewijs binnen bij de dienst Vrije Tijd van de gemeente Steenokkerzeel.

Artikel 3: De vereniging of organisatie krijgt de administratieve kost en 50% van de reinigingskosten terugbetaald (kosten incl. BTW). Dit met een maximum van de reinigingskost maal 5000 bekers.

Artikel 4: De aanvraag voor het ontlenen van herbruikbare bekers bij Festicup via Interza/Incovo is de verantwoordelijkheid van de verenigingen of organisatie zelf. De gemeente Steenokkerzeel komt niet tussen bij het niet of niet tijdig aanvragen.

Artikel 5: De vereniging of organisatie is zelf verantwoordelijk voor het transport, van en naar het door Interza/Incovo aangeduide afhaalpunt, van de herbruikbare bekers. De kosten die hiermee gepaard gaan worden niet opgenomen in deze toelage.

Artikel 6: De vereniging of organisatie houdt zich strikt aan de voorwaarden opgesteld door Interza/Incovo voor het ontlenen van de herbruikbare bekers. Indien de vereniging of organisatie breekt met deze voorwaarden kan de toelage geweigerd worden.

Artikel 7: De gemeente Steenokkerzeel is niet verantwoordelijk voor de kost van kapotte, verloren of vuile herbruikbare bekers. De tussenkomst voor deze kost hiervan wordt dan ook niet opgenomen in dit reglement.

Artikel 8: De vereniging of organisatie kan 3 maal per kalenderjaar beroep doen op deze toelage.

Artikel 9: De aanvraag voor deze toelage zal gebeuren via een aanvraagformulier. Hier moeten alle bewijsstukken (factuur + betalingsbewijs) aan toegevoegd worden. Bij het niet correct invullen van dit formulier of het ontbreken van de bewijsstukken kan de toelage geweigerd worden.

Artikel 10: Dit reglement treedt in werking vijf dagen na publicatie op de gemeentelijke website.

 

juridische overwegingen

VLAREMA art. 5.3.12.1, 5.3.12.2 en 5.3.12.3

plaats in beleidsplan en budget

Er is €3000 voorzien op budgetcode 0309-00/64930000 (ACT-84).
Dit budget zou bij de volgende budgetwijziging verhoogd worden naar €7500.

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

1. De gemeenteraad van 24 juni 2021 gaat akkoord met het toelagereglement 'Reiniging herbruikbare bekers' zoals hieronder beschreven.

Artikel 1: Dit reglement is van toepassing op verenigingen en organisaties uit Steenokkerzeel, met als doel beleidsdoelstelling 1: Bruisende gemeente, herbruikbare bekers willen ontlenen bij Festicup via Interza/Incovo. Het college van burgemeester en schepenen beslist of de aanvrager aan deze criteria voldoet.

Artikel 2: De vereniging of organisatie kan de kostprijs voor de reiniging van de herbruikbare bekers en de administratieve kost deels recupereren bij de gemeente Steenokkerzeel. Men dient hiervoor de factuur zelf te betalen. Achteraf brengt men de factuur en een betalingsbewijs binnen bij de dienst Vrije Tijd van de gemeente Steenokkerzeel.

Artikel 3: De vereniging of organisatie krijgt de administratieve kost en 50% van de reinigingskosten terugbetaald (kosten incl. BTW). Dit met een maximum van de reinigingskost maal 5000 bekers.

Artikel 4: De aanvraag voor het ontlenen van herbruikbare bekers bij Festicup via Interza/Incovo is de verantwoordelijkheid van de verenigingen of organisatie zelf. De gemeente Steenokkerzeel komt niet tussen bij het niet of niet tijdig aanvragen.

Artikel 5: De vereniging of organisatie is zelf verantwoordelijk voor het transport, van en naar het door Interza/Incovo aangeduide afhaalpunt, van de herbruikbare bekers. De kosten die hiermee gepaard gaan worden niet opgenomen in deze toelage.

Artikel 6: De vereniging of organisatie houdt zich strikt aan de voorwaarden opgesteld door Interza/Incovo voor het ontlenen van de herbruikbare bekers. Indien de vereniging of organisatie breekt met deze voorwaarden kan de toelage geweigerd worden.

Artikel 7: De gemeente Steenokkerzeel is niet verantwoordelijk voor de kost van kapotte, verloren of vuile herbruikbare bekers. De tussenkomst voor deze kost hiervan wordt dan ook niet opgenomen in dit reglement.

Artikel 8: De vereniging of organisatie kan 3 maal per kalenderjaar beroep doen op deze toelage.

Artikel 9: De aanvraag voor deze toelage zal gebeuren via een aanvraagformulier. Hier moeten alle bewijsstukken (factuur + betalingsbewijs) aan toegevoegd worden. Bij het niet correct invullen van dit formulier of het ontbreken van de bewijsstukken kan de toelage geweigerd worden.

Artikel 10: Dit reglement treedt in werking vijf dagen na publicatie op de gemeentelijke website.