Terug
Gepubliceerd op 30/06/2021

Besluit  Gemeenteraad

do 24/06/2021 - 20:30

Huishoudelijk reglement kinderfietsbibliotheek Op Wielekes

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Annie Berckmans, Hannelore Velaerts, Raadsleden
feiten, context en argumentatie

Het besluit van college van burgemeester en schepenen van 22 februari 2021 houdende het akkoord om een kinderfietsbibliotheek 'Op Wielekes' op te starten onder begeleiding van het Netwerk Bewust Verbruiken vzw, inmiddels genaamd De Transformisten vzw.

Het besluit van college van burgemeester en schepenen van 17 mei 2021 houdende principieel akkoord om het depot van de kinderfietsbibliotheek in een lokaal van GC DE Corren te organiseren, in de nabijheid van scholen, kribbe, het Repair Café,..

Er wordt gemikt op oktober om de bibliotheek te kunnen openen, met voorafgaand donatiemomenten tijdens de week van de mobiliteit in september.

Er dient een huishoudelijk reglement goedgekeurd te worden om met de juiste informatie de communicatie te kunnen starten in juni, een infomoment voor potentiële vrijwilligers en donatiemomenten te kunnen organiseren.

In bijlage het volledige huishoudelijk reglement.

Wie zal de uiteindelijke verantwoordelijke zijn van het depot?

Het depot zal gerund worden door vrijwilligers, ondersteund door De Transformisten vzw en de gemeente. Er dienen abonnementsgelden op een rekening gestort te worden. Om de continuïteit te verzekeren wordt de rol van rekeninghouder opgenomen door de gemeente.

  • Hoe vaak zal het depot open gehouden worden per maand?
Er wordt gestart met de 1e woensdagnamiddag 16u-17u en de 2e zaterdagvoormiddag 10u-11u van de maand.
Door zowel een weekdag als een dag tijdens het weekend te openen zijn meerdere verschillende vrijwilligers beschikbaar. Een oneven en een even week openen, is interessant voor kinderen van gescheiden ouders. De bibliotheek openen tijdens de eerste helft van de maand geeft de vrijwilligers die de fietsen onderhouden voldoende tijd om de fietsen weer op orde te zetten tegen de opening van de volgende maand.
  • Welke prijs wordt gehanteerd voor het lidmaatschap van Op Wielekes?
Het betreft een jaarabonnement waarmee onbeperkt fietsjes kunnen geruild worden.
€30 1e kind - €20 2e en volgende kinderen
Sociaal tarief: €15 1e kind - €10 2e en volgende kinderen
Voor een fiets die niet terug gebracht wordt naar het depot, wordt € 50 aangerekend.
juridische overwegingen

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.

Het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019, houdende vaststelling van het begrip 'dagelijks bestuur' in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.

plaats in beleidsplan en budget

Actie: ACT-93: Afvalbeperking, sorteren en circulaire economie stimuleren
Op budgetcode 2021/ACT-93/0309-00/61599999/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN is voor 2021 €10.000 voorzien.

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

1. De gemeente legt het huishoudelijk reglement voor de kinderfietsbibliotheek 'Op Wielekes' vast.

2. Deze beslissing wordt overgemaakt aan De Transformisten vzw.