Terug
Gepubliceerd op 29/06/2023

Besluit  Gemeenteraad

do 22/06/2023 - 20:15

Politiereglement betreffende de beperkte snelheidsovertredingen (GAS 5) - goedkeuring aanpassing

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Arlette Verboomen, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Griet Deroover, Christiana Willekens, Raadsleden
Afwezig: Annie Berckmans, Raadslid
aanleiding

Op 25 mei 2023 keurde de gemeenteraad het politiereglement betreffende de beperkte snelheidsovertredingen goed. Dit reglement dient aangepast te worden, omdat er een kleine rechtzetting dient te gebeuren.

feiten, context en argumentatie

Het politiereglement betreffende de beperkte snelheidsovertredingen dat werd goedgekeurd op 25 mei 2023 door de gemeenteraad dient aangepast te worden.
Artikel 10 van het politiereglement wordt aangepast ter verduidelijking van de verweertermijnen. De aanpassing biedt een betere garantie voor de toepasbaarheid van het artikel.
In hoofdstuk 4 worden alle termijnen op uniforme wijze geschreven om de leesbaarheid te bevorderen.

De aanpassing biedt een betere garantie op de toepasbaarheid van het politiereglement.
De aanpassing bevordert de leesbaarheid en begrijpelijkheid van het politiereglement.

juridische overwegingen

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen.

Het decreet van 9 oktober 2020 houdende diverse bepalingen over het gemeenschappelijk vervoer, het algemeen mobiliteitsbeleid, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid, meer in het bijzonder artikel 6.

De wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (de Wegverkeerswet), meer in het bijzonder artikel 29quater.

Het politiereglement betreffende de beperkte snelheidsovertredingen goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 25 mei 2023

plaats in beleidsplan en budget

De inkomsten worden opgenomen op jaarbudgetrekening code: GBB/0480-00/73900000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN van de exploitatie 2023

Haviland vraagt per dossier een forfaitair tarief van € 24 per dossier.

De uitgaven worden opgenomen op jaarbudgetrekening code: GBB/0480-00/61419999/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN van de exploitatie 2023

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Arlette Verboomen, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Yvette Van Daele
Onthouders: Karel Servranckx, Alen Cilic, Arlette Verboomen
Resultaat: Met 15 stemmen voor, 3 onthoudingen
besluit
  1. De raad keurt het aangepaste politiereglement betreffende de beperkte snelheidsovertredingen goed.
  2. Het politiereglement betreffende de beperkte snelheidsovertredingen goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 25 mei 2023 wordt ingetrokken.