Terug
Gepubliceerd op 03/02/2023

Besluit  Gemeenteraad

do 26/01/2023 - 20:00

Aanpassing van de rechtspositieregeling van het gemeente- en ocmw-personeel

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Annie Berckmans, Peggy Lepage, Raadsleden
aanleiding

De rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel te Steenokkerzeel - met ingang vanaf 1 januari 2019 - werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraadszitting van 18 oktober 2018 en gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 17 november 2022.

Onze lokale rechtspositieregeling is toe aan modernisering.

We willen ons namelijk profileren als een aantrekkelijke werkgever, zowel voor het aanwerven van goede nieuwe medewerkers, als voor het tonen van waardering voor onze eigen personeelsleden.

feiten, context en argumentatie

De voornaamste wijzigingen die zijn ingevoerd in de rechtspositieregeling, vind je in bijlage.

De rechtspositieregeling treedt in werking op 01 maart 2023, met uitzondering van de artikelen met betrekking tot de berekening van de schaalanciënniteit, die in werking treden op 1 januari 2023.
 
Dit ontwerp van wijziging is besproken op het managementteam van 22 november 2022.
Op 06 januari 2023 was er een syndicaal overleg (verslag in bijlage).
juridische overwegingen

De bepalingen van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

adviezen en visum

Advies van syndicaal overleg van 06 januari 2023.

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens
Onthouders: Rudy Peeters
Resultaat: Met 20 stemmen voor, 1 onthouding
besluit
De gemeenteraad keurt de rechtspositieregeling voor gemeente- en OCMW-personeel goed.