Terug
Gepubliceerd op 28/09/2023

Besluit  Gemeenteraad

do 21/09/2023 - 20:00

Wedstrijdreglement belevingsonderzoek tieners

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Liesbeth Degrève, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Raadsleden
Afwezig: Annie Berckmans, Griet Deroover, Raadsleden
aanleiding

Het college ging op 8 mei 2023 akkoord met de opstart van een belevingsonderzoek bij de tieners in onze gemeente. Op 26 juni 2023 werden zij in kennis gebracht van de inhoud van de 1ste fase van dit belevingsonderzoek (details van beide collegepunten zijn als bijlage toegevoegd).

feiten, context en argumentatie

De 13-14-jarigen in onze gemeente zijn een doelgroep die moeilijk te bereiken is. Om deze reden werd geopperd een wedstrijd te koppelen aan het belevingsonderzoek zodat ze mogelijk meer gemotiveerd worden om deel te nemen aan het belevingsonderzoek.

Omwille van het feit dat hier een wedstrijd rond georganiseerd wordt, is het noodzakelijk een wedstrijdreglement te hebben. Het voorstel voor het wedstrijdreglement is als bijlage toegevoegd.

Bij goedkeuring door het college zal dit wedstrijdreglement worden doorgestroomd naar de gemeenteraad van 21 september 2023, daar de wedstrijd zelf loopt van 1 t.e.m. 31 oktober 2023.

juridische overwegingen

Decreet lokaal bestuur, dd. 22 december 2017.

Privacy-wetgeving, GDPR.

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Arlette Verboomen, Christiana Willekens
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het wedstrijdreglement voor de wedstrijd betreffende de 13-14-jarigen in Groot-Steenokkerzeel in het kader van het belevingsonderzoek.