Terug
Gepubliceerd op 28/09/2023

Besluit  Gemeenteraad

do 21/09/2023 - 20:00

Aanpassing kader animatorenlonen en huishoudelijk reglement animatoren De Winny's

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Liesbeth Degrève, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Raadsleden
Afwezig: Annie Berckmans, Griet Deroover, Raadsleden
aanleiding

Het animatorenkader moet herzien worden, gezien het niet meer evenredig is aan de huidige realiteit:

- geen voorziene verloning voor animatoren zonder attest.

- verwaarloosbaar verschil in loonschaal D en E in trap 0, waardoor animatoren met en zonder attest bijna evenveel verdienen.

- animatoren zonder attest en opvangmonitoren worden beiden op E-schaal verloond, maar hebben een duidelijk verschil in taken.

Daarnaast wil de gemeente zich profileren als interessante werkgever en nieuwe animatoren aantrekken.

 

Er werd een nieuw kader uitwerkt, waarbij de verloning gekoppeld wordt aan enerzijds de verantwoordelijkheid die wordt opgenomen (hoofdanimator - animator met en zonder attest, opvanganimator, stagiair en vrijwilliger) en anderzijds de opleiding (attest animator) en ervaring van de animator (aantal weken actief o het speelplein).

In het college van maandag 19 juni 2023 (CBS/2023/1008) ging het college principieel akkoord met dit nieuw kader voor animatorenlonen (zie collegepunt als bijlage).

feiten, context en argumentatie

a) Nieuw kader

Dit kader werd vervolgens voor voorgelegd op het Bijzonder Onderhandelingscomité van woensdag 28 juni 2023.

Dit kader zal worden toegepast voor alle animatoren actief voor de gemeente, dus niet alleen de speelpleinen, maar ook de sportkampen en andere (toekomstige nieuwe) activiteiten.

Volgend kader werd hierbij voorgesteld:

 

Verloning

Extra's

Hoofdanimator

geen schaal: € 17 / uur (geïndexeerd)

fietsvergoeding
(indien nodig i.h.k.v. taken ook km vergoeding voor dienstverplaatsing)

Animator met attest**

geen schaal: € 15 / uur (geïndexeerd)

fietsvergoeding

Animator zonder attest

geen schaal: € 12,89 / uur (geïndexeerd)

fietsvergoeding

Opvangmonitor ('s ochtends en 's avonds) zonder attest 

€ 40 / dag

fietsvergoeding

Stagiair

€ 25 / dag

fietsvergoeding

 

** Om loyaliteit en praktijkervaring te belonen, wordt hieraan gelijkgesteld:

  • Voor het Speelplein: animatoren met minimum 8 weken ervaring op het speelplein (mogelijke tewerkstelling = 12 weken/kalenderjaar) en/of studenten in een pedagogische opleiding die minimum geslaagd zijn voor hun 1ste bachelor
  • Voor sportkampen: animatoren met minimum 2 weken op het sportkamp (mogelijke tewerkstelling = 2 weken/kalenderjaar), en/of studenten in een pedagogische opleiding die minimum geslaagd zijn voor hun 1ste bachelor en/of houders van het VTS-diploma Initiator, Trainer C, Coach 4 Skills of hoger.

 

Alle afgevaardigden gingen eenparig akkoord met het voorlegde voorstel van de antimotorenlonen met indexering.

 

b) Aanpassing Huishoudelijk Reglement Animatoren

Gelet op het feit dat de animatorenlonen expliciet zijn opgenomen in het "Reglement gemeentelijke speelpleinwerking De Winny"s - animatorenbeleid", dient dit ook aangepast te worden. Er wijzigt inhoudelijk verder niets, het betreft enkel een aanpassing van het "Artikel 11  – Verloning" (als bijlage zowel oude versie van 2022 en nieuwe van 2023).

adviezen en visum

Advies financiën: de dienst financiën werd betrokken bij de voorbereiding van dit nieuwe kader, in het bijzonder voor de impact die deze heeft op het personeelsbudget. Gelet op het feit dat de uurloonverhoging in grote mate wordt gecompenseerd door enerzijds het schrappen van de maaltijdcheques en anderzijds door het uitbesteden van de werking in de herfstvakantie, is het advies positief.

Advies personeel: de dienst personeel werd nauw betrokken in het voorbereidend traject. Zij toetsten ook juridisch af of dit voorstel conform de wetgeving is.

Advies Bijzonder Onderhandelingscomité: eenparig akkoord met het voorlegde voorstel van de antimotorenlonen met indexering

plaats in beleidsplan en budget

De animatorenlonen zullen bekostigd worden met budgetrekening 2023/ACT-30/0751-00/62030000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN. Hierop wordt jaarlijks € 120.000 voorzien.

Daarnaast zal het budget van de maaltijdcheques worden aangesproken: budgetrekening 2023/ACT-30/0751-00/62310040/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN. Hierop staat jaarlijks € 9.000.

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Arlette Verboomen, Christiana Willekens
Onthouders: Rudy Peeters
Resultaat: Met 17 stemmen voor, 1 onthouding
besluit

1. De gemeenteraad gaat akkoord met het nieuwe kader voor de animatorenlonen:

Nieuw kader

Verloning

Extra's

Hoofdanimator

geen schaal: € 17 / uur (geïndexeerd)

fietsvergoeding
(indien nodig i.h.k.v. taken ook km vergoeding voor dienstverplaatsing)

Animator met attest

geen schaal: € 15 / uur (geïndexeerd)

fietsvergoeding

Animator zonder attest**

geen schaal: € 12,89 / uur (geïndexeerd)

fietsvergoeding

Opvangmonitor ('s ochtends en 's avonds) zonder attest 

€ 40 / dag

fietsvergoeding

Stagiair

€ 25 / dag

fietsvergoeding

 

** Om loyaliteit en praktijkervaring te belonen, wordt hieraan gelijkgesteld:

  • Voor het Speelplein: animatoren met minimum 8 weken ervaring op het speelplein (mogelijke tewerkstelling = 12 weken/kalenderjaar) en/of studenten in een pedagogische opleiding die minimum geslaagd zijn voor hun 1ste bachelor
  • Voor sportkampen: animatoren met minimum 2 weken op het sportkamp (mogelijke tewerkstelling = 2 weken/kalenderjaar), en/of studenten in een pedagogische opleiding die minimum geslaagd zijn voor hun 1ste bachelor en/of houders van het VTS-diploma Initiator, Trainer C, Coach 4 Skills of hoger.

2. De gemeenteraad gaat akkoord met de aanpassing van het huishoudelijk reglement voor de animatoren als gevolg van dit nieuw kader.