Terug
Gepubliceerd op 28/09/2023

Besluit  Gemeenteraad

do 21/09/2023 - 20:00

Goedkeuring arbeidsreglement personeel lokaal bestuur Steenokkerzeel

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Liesbeth Degrève, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Raadsleden
Afwezig: Annie Berckmans, Griet Deroover, Raadsleden
aanleiding

Het arbeidsreglement moet aangepast worden om te voldoen aan de vigerende wetgeving.

feiten, context en argumentatie

Het arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel te Steenokkerzeel werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraadszitting van 18 oktober 2018.

In januari en maart 2023 werd de rechtspositieregeling (RPR) van het gemeente- en ocmw-personeel goedgekeurd.

Het arbeidsreglement moet aangepast worden, om afgestemd te zijn op de bepalingen van de rechtspositieregeling.

De gewijzigde versie vindt men terug in bijlage en de wijzigingen zelf zijn aangebracht in het blauw.

Het ontwerp van wijziging is ook besproken op het managementteam van 13 juni 2023.

Het gewijzigde arbeidsreglement werd ook onderworpen aan syndicaal overleg op woensdag 28 juni 2023, zie bijlage.

juridische overwegingen
  • De wet van 18.12.2002, dewelke de wet wijzigt van 08.04.1965 tot instelling van de arbeidsreglementen houdende de verplichting tot invoering van een arbeidsreglement in lokale overheden vanaf 1 juli 2003.
  • De bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikelen 42, 43 en 249 en 255, 256.
  • De bepalingen van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 die reeds in werking zijn getreden. 
Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Arlette Verboomen, Christiana Willekens
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

De gemeenteraad keurt het arbeidsreglement voor het personeel lokaal bestuur Steenokkerzeel goed.