Terug
Gepubliceerd op 15/12/2021

Besluit  College van burgemeester en schepenen

ma 13/12/2021 - 13:00

Tijdelijke politieverordening : Circus Tik Tak 27/02/2022 tem. 6/03/2022

aanleiding

Tik Tak Circus, met Samuel Pauwels als circusdirecteur, vraagt om zijn tenten te mogen opslaan aan de (onverharde) parking aan de bibliotheek van 27/02/2022 t.e.m. 6/03/2022 (ter hoogte van de Mulslaan).

feiten, context en argumentatie
 • De aanvraag voor het Circus zelf werd reeds goedgekeurd op het CBS van 11 oktober 2021 (zie bijlage).
 • Om de verkeersveiligheid te waarborgen tijdens deze activiteit is het noodzakelijk om maatregelen te treffen.
 • Er geldt een stilstaan- en parkeerverbod met uitzondering van circustent en toebehoren circus vanaf zondag 27/02/2022 18u tot en met zondag 06/03/2022 22u. Gelet op de schoolomgeving is er geen toelating tot vrachtverkeer tijdens de begin- en einduren van de school. Buurtbewoners worden tijdig op de hoogte gebracht van het evenement en de te nemen verkeersmaatregelen.
 • De serviceflats De Zilveren Esdoorns dienen ten allen tijde vlot bereikbaar te zijn voor de hulpdiensten. Graag rekening mee houden bij het inrichten van het terrein.
 • Volgens BPA 4 'Gemeentehuis en omgeving' gelegen in een zone voor lokale wegenis en pleinfuncties. Zone voor pleinfuncties betreft een verkeersvriendelijk verblijfsgebied (ontmoetingsruimte, speelruimte, marktruimte, ...) waar dergelijke activiteit mogelijk is. Een omgevingsvergunning is niet vereist aangezien de activiteit van tijdelijke duur is. De maximale duur van vier periodes van dertig aaneengesloten dagen per kalenderjaar wordt niet overschreden.
juridische overwegingen
 • Artikels 56 §2, 287 en 288van het decreet  lokaal bestuur van 22 december 2017.
 • De Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikelen 119, 130/bis en 135 §2.
 • De gecoördineerde wetten van de politie op het wegverkeer van 15 juli 2005, inzonderheid de artikelen 57 §2, 186 en 187.
 • Het Koninklijk Besluit van 01 december 1975 betreffende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg, zoals het gewijzigd is.
 • Het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeersborden worden bepaald, zoals het gewijzigd is.
 • De omzendbrief van 14 november 1977 van de minister van Verkeerswezen en de minister van Openbare Werken betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van verkeerstekens.
 • Het algemeen politiereglement op de gemeentewegen van Steenokkerzeel.
adviezen en visum

 

 
besluit
 1. Ter gelegenheid van CIRCUS TIK TAK op de onverharde parking van de bibliotheek, ter hoogte van de Mulslaan, van 27/02/2022 tem. 06/03/2022, zullen volgende politiemaatregelen getroffen worden:

  • Stilstaan- en parkeerverbod met uitzondering van de circustent en toebehoren van het circus
   Deze maatregelen ter kennis brengen door verkeersbord E3.

 2. Deze politieverordening is van kracht van zondag 27/02/2022 18u00 tem. zondag 06/03/2022 22u00.
 3. De inbreuken op deze politieverordening te bestraffen met politiestraffen voor zover een wet, een decreet, een algemene, gewestelijke of provinciale verordening in dit vlak geen andere straffen bepalen.
 4. Deze verordening wordt van kracht de dag waarop het overeenkomstig artikel 287 van het decreet lokaal bestuur bekendgemaakt is.
 5. De organisator is verantwoordelijk voor het tijdig plaatsen en verwijderen van alle tijdelijke signalisatie en het tijdelijk afdekken van bestaande verkeersborden.
 6. De organisator brengt buurtbewoners tijdig op de hoogte van het evenement en van de te nemen verkeersmaatregelen.