Terug
Gepubliceerd op 15/12/2021

Besluit  Gemeenteraad

di 14/12/2021 - 20:45

Huishoudelijk reglement derde leefgroep KDV Stiepelsteen

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Hannelore Velaerts, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Afwezig: Annie Berckmans, Raadslid
aanleiding

Principiële beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 22 november 2021 n.a.v. de opstart van een 3de leefgroep in KDV Stiepelsteen. 

feiten, context en argumentatie

Om met een derde leefgroep in kinderdagverblijf Stiepelsteen te starten was er een aanpassing aan het bestaand huishoudelijk reglement nodig.

De derde leefgroep start aan een vrije prijs van €35, de huidige, bestaande leefgroepen werken met inkomensgerelateerde tarieven.

Welke aanpassingen worden doorgevoerd?

- Er wordt een criterium bijgevoegd, namelijk, E: Het kindcodetarief dat gesimuleerd wordt, is lager dan 21 euro.

- De respijtdagen worden behouden voor de kinderen die werden ingeschreven in de niet-IKT leefgroep. Respijtdag = een dag waarop een kind afwezig kan zijn zonder deze dag te moeten betalen.

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Hannelore Velaerts, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Hannelore Velaerts, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Arlette Verboomen, Christiana Willekens
Onthouders: Ann Goovaerts, Griet Deroover
Resultaat: Met 20 stemmen voor, 2 onthoudingen
besluit

De gemeenteraad gaat akkoord met het aangepast huishoudelijk reglement voor de derde leefgroep in kinderdagverblijf Stiepelsteen.