Terug
Gepubliceerd op 27/12/2021

Besluit  Burgemeester

do 23/12/2021 - 16:00

Politieverordening van de burgemeester bij hoogdringendheid inzake mondmaskerplicht voor +6-jarigen tijdens de noodopvang van 27 december 2021 t.e.m. 7 januari 2022.

aanleiding

Van 27 december 2021 t.e.m. 7 januari 2022 staat de jeugddienst in voor de organisatie van de noodopvang, als alternatief voor de reguliere speelpleinwerking die omwille van de huidige coronamaatregelen niet mag plaatsvinden.

 
feiten, context, argumentatie

Om deze noodopvang veilig te laten verlopen, worden heel wat veiligheids- en hygiënemaatregelen genomen. Eén daarvan is de mondmaskerplicht voor +6-jarigen voor alle binnenactiviteiten. Omdat deze mondmaskerplicht voor +6-jarigen op federaal niveau nog niet bekrachtigd werd in een officieel Ministerieel Besluit, is de jeugddienst vragende partij om deze verplichting op te leggen via een burgemeestersbesluit. Indien er dan ouders zouden zijn die zich beroepen op het uitblijven van een MB, kan de jeugdconsulent zich op haar beurt hier op beroepen om de mondmaskerdracht af te dwingen of de toegang tot de noodopvang te verbieden bij het weigeren hiervan.

 

 
juridische overwegingen
  •  Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
  • De Nieuwe Gemeentewet, de artikelen 134 en 135.
  • Het koninklijk besluit van 4 december 2021 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken.
adviezen en visum

 

 
plaats in beleidsplan en budget

 

 
besluit
  1. De burgemeester beslist tot verplichting van het bedekken van de neus en de mond voor iedere +6-jarige die deelneemt aan binnenactiviteiten i.h.k.v. de noodopvang tijdens de kerstvakantie 2021 (Kerfdreef 3, 1820 Perk).  De mondmaskerplicht is van toepassing in alle binnenruimten en tijdens alle binnenactiviteiten.
  2. Dit besluit treedt in werking vanaf zondag 26 december 2022 en geldt tot en met zaterdag 8 januari 2022.
  3. Dit besluit kan ten allen tijde door een beslissing van de burgemeester van het lokaal bestuur aangepast of opgeheven worden.
  4. Dit besluit wordt bekendgemaakt conform artikel 286 van het decreet lokaal bestuur.