Terug
Gepubliceerd op 28/03/2023

Besluit  Gemeenteraad

do 23/03/2023 - 20:00

Nieuw reglement "Toelage voor het gebruik van herbruikbare bekers en ander cateringmateriaal"

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Annie Berckmans, Raadslid
aanleiding

Sinds 2020 zijn overheden verplicht om op activiteiten en evenementen te werken met herbruikbare bekers, vanaf 2021 gelden deze regels ook voor alle andere organisatoren.

 

 

feiten, context en argumentatie

Omdat het gebruik van herbruikbare bekers een grote kost voor evenementenorganisatoren met zich meebrengt, ging daarom in 2021 het toelagereglement 'reiniging van herbruikbare bekers' in voege. Dit reglement werd gestoeld op de samenwerking die werd aangegaan tussen Interza en Festicup. Door deze samenwerking konden verenigingen en de gemeente de bekers gratis huren en werden enkel de reinigingskosten, de administratiekost en de transportkosten aangerekend. In het reglement werd dan ook expliciet vermeld dat de subsidie van toepassing was op deze effectieve kosten (50% van het bedrag, met een maximum van 5000 bekers).

Vanaf 2023 stopt de samenwerking tussen Interza en Festicup. Ook de huurkost wordt vanaf nu dus aangerekend. Op de factuur wordt er dus geen onderscheid meer gemaakt en worden bovenstaande subkosten niet meer opgesplitst. Enkel de verhuurkost, inclusief reiniging, verlies en administratiekosten wordt vermeld. Het reglement zoals nu opgesteld kan dus niet meer toegepast worden.

Er dient dus een nieuw reglement opgemaakt te worden. Als bijlage werd het voorstel tot nieuw reglement toegevoegd.

Het reglement werd vereenvoudigd en de toelage werd ook opgetrokken omdat we merkten dat er via het vorige reglement slechts een klein deel van de totale uitgave werd betoelaagd, waardoor de extra kost die deze verplichting met zich meebrengt nog altijd te groot was voor de organisatoren.

In een notendop:

-        Toelage van 50% op totale factuur en niet meer op verschillende subuitgaven

-        Voor bekers én ander cateringmateriaal (momenteel nog geen verplichting voor externe organisatoren, maar zo moedigen we de organisatoren wel al aan om er gebruik van te maken)

-        350 euro plafond per event voor beiden samen (bekers + ander cateringmateriaal)

-        Kan voor maximaal 2 evenementen/jaar aangevraagd worden

Gelet op het feit dat de samenwerking met Interza stopte op 31/12/2022, dient dit reglement, bij goedkeuring, met terugwerkende kracht tot 1/01/2023 toegepast te worden.

juridische overwegingen

Toelagereglement 'reiniging van herbruikbare bekers' (Gemeenteraad 24/6/2021).

adviezen en visum

De Jeugdraad adviseert positief (zie bijlage).

plaats in beleidsplan en budget

2023/ACT-84/0309-00/64930000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN "Evenementen op een zo duurzaam mogelijke manier organiseren".

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

De gemeenteraad keurt het reglement "Toelage voor het gebruik van herbruikbare bekers en ander cateringmateriaal" goed.