Terug
Gepubliceerd op 12/12/2023

Besluit  AGB raad van bestuur

do 07/12/2023 - 18:30

Vierde aanpassing meerjarenplan 2020-2025 AGB Steenokkerzeel: vaststelling

Aanleiding

De vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voor het Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel werd opgemaakt met medewerking van het managementteam en de leden van het college van burgemeester en schepenen.

Feiten, context, argumentatie

Met de invoering van het decreet over het lokaal bestuur en het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen, bestaat het budget als zodanig niet meer. Het meerjarenplan en de aanpassingen van het meerjarenplan zijn nu het enige document. De bedragen van 2024 in het meerjarenplan worden nu aanzien als autorisatiekredieten.

Juridische overwegingen

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.
Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.
De omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

Besluit

1. De vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Steenokkerzeel wordt vastgesteld.

2. Samengevat geeft dit de volgende financiële resultaten:

Beschikbaar budgettair resultaat Autofinancieringsmarge
2020: 53.195 EUR 2020: -31.867 EUR
2021: 79.905 EUR 2021:  29.667 EUR
2022: 83.919 EUR 2022:   -3.379 EUR
2023: 54.808 EUR 2023: -29.676 EUR
2024: 68.096 EUR 2024:  13.288 EUR
2025: 32.035 EUR 2025: -36.062 EUR
2026:   6.543 EUR 2026: -25.492 EUR

Bijlagen