Terug
Gepubliceerd op 28/09/2021

Besluit  Raad voor maatschappelijk welzijn

do 23/09/2021 - 21:30

Aanpassing reglement gratis rol huisvuilzakken

Aanwezig: Bruno Peeters, voorzitter
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, leden Vast Bureau
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Hannelore Velaerts, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Geert Laureys, leden Vast Bureau
Peggy Lepage, Raadsleden
Afwezig: Annie Berckmans, Raadslid
aanleiding

De aanpassing van het huidig reglement 'verstrekken van gratis huisvuilzakken' goedgekeurd tijdens de zitting van de RMW op 21 maart 2017 omwille van ingebruikname van de nieuwe bruine restafvalzakken.

 
feiten, context, argumentatie

Sinds de ingebruikname van de bruine restafvalzakken verliezen de gebruikers 30 liter aan inhoud.

 Voor de  ingebruikname van de bruine restafvalzakken had een gebruiker recht op:

1)     hetzij 2 gratis rollen huisvuilzakken restafval van 60 liter ( 120 liter ), zijnde 2 x 10 huisvuilzakken per patiënt per jaar (waarde van 2 x € 20);

2)     hetzij 4 gratis rollen huisvuilzakken restafval van 30 liter ( 120 liter ), zijnde 4 x 10 huisvuilzakken per patiënt per jaar (waarde 4 x € 10

Met de ingebruikname van de bruine restafvalzakken heeft een gebruiker recht op:

1)     hetzij 2 gratis rollen huisvuilzakken restafval van 45 liter ( 90 liter ), zijnde 2 x 10 huisvuilzakken per patiënt per jaar (waarde van 2 x € 20);

2)     hetzij 4 gratis rollen huisvuilzakken restafval van 22,5 liter ( 90 liter ),zijnde 4 x 10 huisvuilzakken per patiënt per jaar (waarde 4 x € 10)

 Verlies van 30 liter aan inhoud.

 Nieuw voorstel (artikel 2):

- hetzij 3 gratis rollen huisvuilzakken restafval van 45 liter, ( 135 LITER )  voor een waarde van 3x 20 € = 60 € 

of

- hetzij 6 gratis rollen huisvuilzakken restafval van 22,5 liter ( 135 LITER ) voor een waarde van 6 x 10 € = 60 €.

Aangezien het hier gaat om een kwetsbare doelgroep met specifieke gezondheidsproblemen waarvoor ook specifiek verzorgingsmateriaal vereist is is het noodzakelijk hier een aanpassing voor door te voeren.

 

juridische overwegingen
  • Het reglement goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 21 maart 2017.
  • Decreet lokaal bestuur 22 december 2017 en latere wijzigingen.
 
 
 
plaats in het beleidsplan en budget

 

 
besluit

1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt het gewijzigde reglement inzake verstrekking gratis huisvuilzakken goed.

2. Het nieuwe reglement is geldig vanaf 1 oktober 2021.