Terug College van burgemeester en schepenen

Mon 29/11/2021 - 13:00 collegezaal

notulen

stedenbouw

omgevingsvergunning

woonbeleid

openbare werken

nutsbedrijven

patrimonium

milieu

klimaat & duurzaamheid

groen

werken in eigen beheer

cultuur

sport

jeugd

  • Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor het vroeger beëindigen van de speelpleindag op 31/12/2021.

lokale economie

  • Het college gaat akkoord met deelname aan de eindejaarscampagne, "Mag het iets meer zijn?", voor de lokale handelaars en het voorzien van kerstbomen voor de handelaars via de kerstbomenacties van Scouts Steenokkerzeel en Scouts Perk.

personeel

onderwijs

secretariaat

welzijn

financiën